1er Fanzine de El Diluvio Universal
24 pàgines, A5 offset 4+4t,
paper reciclat i enquadernació amb grapes
1r Fanzine El Diluvio Universal
24 páginas , A5 offset 4 + 4t ,
papel reciclado y encuadernación con grapas
1st Fanzine of El Diluvio Universal
24 pages, A5 offset 4 + 4 ,
recycled paper and binder clips
1/8