BERLÍN
Impressió offset-digital, paper reciclat 120gr. 48 pàgines, portada amb serigrafia,
enquadernació a mà, 50 còpies numerades i amb enganxines a l'interior!
BERLÍN
Impresión offset-digital, papel reciclado 120gr. 48 páginas, portada en serigrafía,
encuadernación a mano, 50 cópies numeradas y con pegatinas en el interior!
BERLIN
Offset-digital printing, recycled paper 120gr. 48 pages, cover silkscreen,
Hand Bookbinding, 50 numbered copies and with stickers inside!

1/11