Vacaciones en Família,
És una recopil·lació d'il·lustracions d'una familia dels anys 60 durant les vacances d'estiu.
L'edició sorgeix a partir d'una exposició realitzada a la galeria Miscelanea de Barcelona. Impressió offset-digital, interior amb paper reciclat 120gr cobertes amb paper reciclat 250gr.
28 pàgines, 50 còpies numerades.
Es una recopilación de ilustraciones de una família de los años 60 durante las vacaciones de verano.
La edición surge a partir de una exposición realizada en la galeria Miscelanea de Barcelona. Impresión offset-digital, interior en papel reciclado 120gr cubiertas en papel reciclado 250gr.
28 páginas, 50 copias numeradas.
It's a compilation of illustrations about a family of the 60's during the summer holydays.
The edition comes from an exhibition realized in the Miscelanea gallery, Barcelona. Offset-digital printing, inside with recycled paper of 120gr and covers with recycled paper of 250gr,
28 pages, 50 numbered copies.

1/11