Carta per al restaurant Tonka, il.lustració i producció, 2012
Carta para el restaurante Tonka, ilustración y producción, 2012
Letter to the Tonka restaurant, illustration and production, 2012


1/6