Calendari inspirat amb Berlín, 12 mesos 13 il·lustradores,
aquesta, el mes de JUNY:

1/2