Il·lustracions per a quaderns d'estiu 'Polo de Limón'
1r i 2n de Primària, Tekman Books

1/17