Il·lustració per a llibre del Miscelanea 10 aniversari
i làmina per a la edició col·leccionista

1/4