Il·lustració per al número 5 de Los Archivos de Beauvoir publicat per Hola Ediciones

1/2