TIPOS & TIPAS

Tipos&Tipas és una exposició de retrats.
Homes i dones pioners què, ja sigui pels seus invents, descobriments o fets, han canviat la història del s.XX. Astronautes, matemàtiques, cineastes, ciclistes, inventors, escapistes, revolucionàries, pintores etc.

1/9